Normen en Regelgeving

Pyroguard’s belangrijkste doel is het ondersteunen van onze klanten bij het voldoen aan hun veiligheidseisen en ontwerpambities. Pyroguard’s brandwerende veiligheidsglas voldoet aan alle veiligheidsregels in het VK, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit en het ontwerp die nodig zijn om een aantrekkelijke leefomgeving te creëren. Wij vinden dat het veilig maken van gebouwen niet ten koste hoeft te gaan van esthetisch aantrekkelijk ontwerp.

Pyroguard legt zich toe op naleving van de Britse Building Regulations 2000, die de minimum normen voor schok- en vuurbestendigheid voorschrijven in bouwmaterialen, evenals stabiliteit van de constructie en het vermogen de verspreiding van rook en vuur te beperken. De regels zijn ingesteld om de veiligheid van mensen in en om alle soorten gebouwen te waarborgen, en te verzekeren dat gebouwen energiezuinig en toegankelijk zijn.

Een aantal van de belangrijke documenten met specifieke normen waaraan Pyroguard glas voldoet, zijn:

Brandveiligheid

Pyroguard glas is brandwerend. Het stopt de verspreiding van vuur en rook, en voorkomt hitteoverdracht. In Approved Document B van de Britse bouwvoorschriften staan de minimale prestatievereisten voor glas in situaties waarbij het in aanraking komt met vuur; al het glas van Pyroguard voldoet niet alleen aan deze regels maar overtreft ze zelfs, met hoge prestaties onder alle testomstandigheden. Het is ook geschikt voor de preventie van verspreiding van vuur, zowel binnen als buiten, zoals uiteengezet in het Document.

Wilt u meer lezen over deze vereisten of het volledige Approved Document bekijken, klik hier.

Energie en besparing van brandstof en stroom

Regels voor de besparing van brandstof en stroom staan in Approved Document L van de bouwvoorschriften. Deze zetten de vereisten uiteen voor energiezuinigheid, met name het verlagen van de uitstoot van koolstofdioxide en het beperken van warmtelast en -verlies via isolatie-elementen van een gebouw. Window Energy Ratings (WER) zijn onlangs ook geïntroduceerd als onderdeel van de bouwvoorschriften; deze houden rekening met lichtdoorlatendheid, warmteverlies en zonnewarmte van beglazing. Al het Pyroguard glas is ontworpen voor maximale energiezuinigheid om te voldoen aan de vereisten uiteengezet in Document L.
Om meer te lezen of het volledige Approved Document te bekijken,
klik hier.

Schokbestendigheid

Approved Document K van de bouwvoorschriften gaan over bescherming tegen vallen, botsen en stoten. Pyroguard brandwerend veiligheidsglas voldoet aan deze vereisten, aangezien het niet brandbaar is, en schokbestendig. Pyroguard voldoet ook aan de volgende Europese normen voor schokbestendigheid:

 • BS EN 12600: Glas in gebouwen – stootbelastingproef en classificatie voor vlakglas

Om aan deze norm te voldoen laat men van 3 verschillende hoogtes een gewicht vallen op een glasplaat met standaardafmetingen. Het glas wordt geclassificeerd volgens het punt waarop het breekt. Aangezien het ook als veiligheidsmateriaal wordt geclassificeerd, wordt Pyroguard aangemerkt met een indicatie van het tijdens de test behaalde veiligheidsniveau.

 • BS 6262-4: Beglazing voor gebouwen – Deel 4: Praktijkcode voor veiligheid in verband met menselijk handelen

Deze norm biedt veiligheidsaanbevelingen voor verticaal gebruik van glas op locaties die waarschijnlijk onderhevig zijn aan onopzettelijke menselijke botsingen. De aanbevelingen zijn bedoeld om letsel als gevolg van botsingen te verminderen, en in het bijzonder het risico op snijwonden en doorboring.

 • BS 6180: Afsluitingen in en rond gebouwen – Praktijkcode

Deze norm is van toepassing op tijdelijke en permanente afsluitingen ontworpen om mensen te beschermen tegen gevaar, toegang te beperken of autoverkeer te controleren, en biedt een richtlijn voor ontwerp, structuur, hoogte en sterkte van afsluitingen.

Om meer te weten te komen over de bouwvoorschriften voor schokbestendigheid, of om het volledige Approved Document te bekijken, klik hier.

Elk van de brandwerende beglazingssystemen van Pyroguard wordt gesteund door bewijs van de prestaties, gebaseerd op strenge tests. Pyroguard werkt alleen samen met bedrijven die Conformiteitsverklaring Niveau 1 hebben behaald voor de productie van brandwerende veiligheidsbeglazing.

BREEAM

Breeam LogoBREEAM is ‘s werelds belangrijkste beoordelingssysteem voor de duurzaamheid van gebouwen, en stelt normen aan zowel energiezuinigheid als gezondheid en welzijn van de gebruikers van een gebouw. Pyroguard veiligheidsglas gebruiken in de specificatie van uw gebouw helpt bij het behalen van de hoogste scores in het BREEAM-systeem. Door het minimaliseren van warmteverlies, zonnewarmte en het optimaliseren van lichtdoorlating, zorgt Pyroguard glas voor hoge scores in de BREEAM categorieën “Energie” en “Materiaal”. De lichte, luchtige omgeving die Pyroguard glas creëert, bevordert een gezonde omgeving voor de mensen in een gebouw, met een maximale natuurlijke hoeveelheid daglicht in een gebouw, wat bijdraagt aan het scoren van BREEAM-punten in de categorie “Gezondheid en Welzijn”.

BREEAM-punten kunnen worden toegekend op de volgende terreinen, die allemaal van toepassing zijn op Pyroguard brandwerend veiligheidsglas:

 • Reductie van CO2-uitstoot
 • Prestaties bouwstoffen
 • Specificatie materialen
 • Verantwoorde inkoop van material
 • Isolatie
 • Daglicht
 • Uitzicht
 • Verblindingsbeperking
 • Warmtecomfort
 • Akoestische eisen
 • Duurzaame aanbesteding
 • Verantwoorde bouwmethoden
 • Kosten levenscyclus en onderhoudsplanning
 • Afvalmanagement bouwplaats

Om meer te lezen over BREEAM, klik hier.

Pyroguard’s team van deskundigen is een belangrijke bron van kennis van zowel onze producten als de normen waardoor deze worden gereguleerd. Ons toegewijde team van specialisten neemt de tijd en zorg om er zeker van te zijn dat onze klanten het advies en de technische en regelgevingsinformatie ontvangen die ze nodig hebben, en staan klaar om iedere stap van uw project te bespreken, zelfs als het een initiële vraag betreft.

Wilt u meer weten over het voldoen aan bouwvoorschriften met uw specificatie, neem dan vandaag nog contact op.