Skip to content

Marr College

Product: Pyroguard Firesafe Vestiging: Verenigd Koninkrijk

Verwezenlijking van een moderne oplossing voor een historisch gebouw

Marr College in het Schotse Troon, opgericht in 1935, is een voorbeeld van zo’n monument. Deze middelbare school, geregistreerd als monument in de B-categorie, is van bijzonder historisch belang, zowel vanwege de architectonische stijl als het feit dat deze tot stand kwam met financiële steun van de lokale kolenhandelaar Charles Kerr Marr. Nadat het gebouw meer dan 80 jaar in dienst van de plaatselijke gemeenschap had gestaan, waren onlangs een restauratie en uitbreiding nodig met het oog op capaciteitsvergroting.

Marr College - Fire Safety Glass Case Study - Panoramic View

De uitdaging

Aangezien het gebouw als monument staat geregistreerd, moest elke vorm van uitbreiding zorgvuldig worden afgewogen om het pand uiteindelijk te laten aansluiten bij de hedendaagse eisen, zonder afbreuk te doen aan het erfgoed. Als onderdeel van dat streven was het essentieel om te voldoen aan de nodige veiligheidseisen van de huidige bouwregelgeving; dat kon alleen worden bereikt door gebruik van de juiste materialen.

 

Marr College - Fire Safety Glass Case Study

De oplossing

Om een product te waarborgen dat zou voldoen aan alle eisen op het gebied van brandveiligheid en belasting, leverde Pyroguard deskundige technische begeleiding om tegemoet te komen aan de beperkingen van een project binnen een monument. Tevens heeft Pyroguard bijgedragen aan het specialistische ontwerp van extra brandwerende beglazing voor bestaande houten ramen en deuren.

Gezien het ambitieuze karakter van dit project werd – vanwege de ongeëvenaarde kwaliteit en veiligheidseigenschappen – gekozen voor meer dan 300 m2 gehard Pyroguard-glas, waaronder Pyroguard Integrity Plus T EW30/6, Pyroguard Rapide Plus EI30/EI60 en Pyroguard Protect T-EI60. De geselecteerde beglazingsproducten bieden bescherming tegen vlammen, rook en stralingshitte, zodat Marr College kan rekenen op een grotere beheersing van stralingshitte en een betere brandveiligheid. Tijdens tests is aangetoond dat dit glas de hoeveelheid stralingshitte op niet blootgestelde vlakken onder 15 kW/m2 kan houden; op die manier worden kritische evacuatieroutes voor aanwezigen beschermd.

Download project PDF

Marr College - Fire Safety Glass Case Study Interior

Wat de klant zei

De informatie en begeleiding van het technische team van Pyroguard bij dit project was van onschatbare waarde, vooral bij het realiseren van maatwerk voor de brandveiligheid van de bestaande houten ramen en deuren. Tijdens het gehele project hebben we nauw samengewerkt met Pyroguard. Door de juiste specificaties en ontwerpen van producten te waarborgen, hebben we de veiligheid en zekerheid gerealiseerd die dit pand vergde.

Keith Milne, Design Manager at Martec Engineering