CE-markering voor brandwerend glas

CE Marking For Fire Glass

Een CE-markering is een keurmerk dat toont dat een product voldoet aan de Europese Norm (EN). Een CE-markering is vereist op alle glasproducten die worden verkocht binnen, of geïmporteerd naar, de EU. De geharmoniseerde EN-normen omvatten de vereisten voor zowel de initiële typetest (ITT) als productiecontrole in de fabriek (FPC) van een product.
Voorbeelden van geharmoniseerde EN-normen voor glasproducten zijn onder meer:

  • EN572-9 Basisproducten van natronkalkglas
  • EN1279-5 Isolerend glas
  • EN12150-2 Thermisch gehard natronkalk veiligheidsglas
  • EN14449 Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas

Verplichte CE-markering voor veiligheidsglas in gebouwen geldt per 1 september 2006.

Al het brandwerende glas van Pyroguard is voorzien van de CE-markering. Bedrijven die Pyroguard brandwerende beglazing willen verwerken of distribueren binnen of naar een land waar de CE-markering verplicht is, moeten hiervoor een licentie hebben. Om deze te verkrijgen, moeten bedrijven gecertificeerd zijn volgens Conformiteitsverklaring niveau 1 voor productie van isolatieglas. Voor het snijden en verwerken van Pyroguard glas kan een licentie direct door Pyroguard worden verleend – neem contact met ons op voor meer informatie.

Het niveau van een Conformiteitsverklaring (AoC) bepaalt hoeveel betrokkenheid een derde partij (een aangemelde instantie) heeft bij het CE-markeringsproces. Het AoC-niveau wordt bepaald op basis van het beoogde gebruik van het product. Normaal gesproken is het zo dat hoe belangrijker veiligheid is in het beoogde gebruik, hoe hoger het AoC-niveau is. Pyroguard glasproducten, die zijn bedoeld voor gebruik in het samenstellen van brandwerend glas, hebben AoC niveau 1. Een fabrikant van een product met een AoC-niveau dat productiecontrole in de fabriek omvat, moet een conformiteitsverklaring hebben die is afgegeven door de aangemelde instantie voordat deze het product van een CE-markering kan voorzien.

AoC-niveaus

1+ Zowel productiecontrole in de fabriek als initiële typetest met audittest

1 Zowel productiecontrole in de fabriek als initiële typetest zonder audittest

2+ Productiecontrole in de fabriek met permanent toezicht

2 Productiecontrole in de fabriek zonder permanent toezicht

3 Initiële typetest

4 Geen betrokkenheid

NB: Bedrijven die Pyroguard glas snijden of verwerken hebben geen toestemming nodig van een aangemelde instantie, aangezien deze handelingen de prestatie-eigenschappen van het glas niet veranderen. Om die reden blijft de CE-markering geldig.

Als een bedrijf eenmaal AoC niveau 1 heeft behaald voor de productie van brandwerend en veiligheidsisolatieglas, kunnen we het een Pyroguard licentie verlenen, waarna het een Pyroguard partner kan worden, om samen met ons brandwerende glassystemen met hoge prestaties te leveren.

De voordelen van het worden van een Pyroguard partner zijn het deel uitmaken van een partnernetwerk, wat toegang met zich meebrengt tot al Pyroguard’s testbewijs, en dat Pyroguard de verantwoordelijkheid op zich neemt voor CE-markering van producten.

Voor meer informatie over CE-markering onder de Bouwproductenverordening heeft Glass for Europe een gids die gericht is op de glasindustrie.

Pyroguard’s Certifications and Declaration of Performance are also available as online downloads.